Dakrandbeveiliging

Wanneer er gewerkt zal worden op een dak, waarbij de valhoogte 2,50 meter of meer is, moeten er voor het werkend personeel maatregelen genomen worden om het valrisico te beperken. Eldeko kan u hierbij adviseren.

Bouwhekken

Verplaatsbare hekken zijn bij uitstek geschikt om de bouwplaats af te sluiten. Bouwhekken beschermen de bouwplaats tegen ongewenste personen op de bouwplaats, wanneer er op de bouwplaats niet gewerkt wordt. Deze personen zijn na werktijd, dus in de avonduren, in de weekeinden of in de vakanties niet gewenst op de bouw werken.

Vangnetten / trapgatbeveiliging

Een speciale vangnetconstructie is de trapgatbeveiliging. Dit beveiligingssysteem is speciaal gemaakt voor trapgaten en vloersparingen in de werkvloer. Trapgaten en vloersparingen kunnen ook beveiligd worden door middel van
veiligheidsleuningen, echter de trapgatbeveiliging verdient in deze situatie de voorkeur. Bij de trapgatbeveiliging zijn het vangnet en de vangnetconstructie samengebracht in een product, die de gebruiker vele voordelen zal bieden.