Vangnetten / trapgatbeveiliging

Een speciale vangnetconstructie is de trapgatbeveiliging. Dit beveiligingssysteem is speciaal gemaakt voor trapgaten en vloersparingen in de werkvloer. Trapgaten en vloersparingen kunnen ook beveiligd worden door middel van
veiligheidsleuningen, echter de trapgatbeveiliging verdient in deze situatie de voorkeur. Bij de trapgatbeveiliging zijn het vangnet en de vangnetconstructie samengebracht in een product, die de gebruiker vele voordelen zal bieden.